Projekt: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“
Názov: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári
Zmluva č. 1227/2023/OPR

Výzva: Výzva poslancov PSK
Názov žiadateľa: Jar života, n.o.
Názov akcie/projektu: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári
Termín realizácie akcie/projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023
Miesto realizácie akcie/projektu: Giraltovce, Fučíkova 368
Schválená výška dotácie: 1 000,00 €

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Na základe potreby vymeniť zánovné kreslá za nové a pre potreby zvyšovania komfortu seniorov vo vekovom rozmedzí 70 – 83 rokov sme vďaka aj Vašej podpore mohli spríjemniť ich chvíle strávené v dennom stacionári. Vekom pribúdajúce diagnózy znižujú mobilitu klientov a zvyšujú potrebu zdravého sedenia. Výmena doposiaľ používaných a už vysedených kresiel za vhodné nové, parametrami vyhovujúce kreslá sa stali skutočnosťou. Klienti si ich s radosťou vychutnávajú.

Ďakujeme

Pridať komentár