Články

EON 2023
EON 2023
EON JŽ 2023Stiahnuť
Výročná správa za rok 2023
Výročná správa za rok 2023
Výročná správa JŽ 2023Stiahnuť
Projekt: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári
Projekt: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“Názov: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionáriZmluva č. 1227/2023/OPR Výzva: Výzva poslancov PSKNázov žiadateľa: Jar života, n.o.Názov akcie/projektu: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionáriTermín realizácie akcie/projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023Miesto realizácie akcie/projektu: Giraltovce, Fučíkova 368Schválená výška dotácie: 1 000,00…

5 Questions to Ask Your Caregiver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo…

How Family Photo Albums Connect Seniors and Caregivers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo…

Early Signs of Dementia or Just Aging?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo…